Review: The Elizabethan Invention of Anglo-Saxon England: Laurence Nowell, William Lambarde and the Study of Old English

Kees Dekker*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)170-173
  Aantal pagina's4
  TijdschriftAnglia
  Volume131
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 2013

  Citeer dit