Review: The history and practice of ancient astronomy

J.D. North

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)385-387
Aantal pagina's3
TijdschriftNature
Volume398
Nummer van het tijdschrift6726
StatusPublished - 1-apr-1999

Citeer dit