Review: The Homeric Hymn to Hermes : introduction, text and commentary by Athanasios Vergados, De Gruyter, Berlin, 2013

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)107-110
TijdschriftGnomon
Volume89
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2017

Citeer dit