Review: The Little Art Colony and US Modernism: Carmel, Provincetown by Geneva M. Gano

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)575–578
  Aantal pagina's4
  TijdschriftAmerican Literary History: Online Review
  Volume35
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 20-feb.-2023

  Citeer dit