Review: Un-making environmental activism: Beyond modern/colonial binaries in the GMO Controversy, by Doerthe Rosenow

Suvi Alt*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  91 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1314-1316
  Aantal pagina's3
  TijdschriftEnvironmental Politics
  Volume28
  Nummer van het tijdschrift7
  DOI's
  StatusPublished - 2019

  Citeer dit