review URBAN MANUFACTURING IN ROME: Hawkins Roman Artisans and the Urban Economy.

  OnderzoeksoutputAcademic

  9 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)538-540
  Aantal pagina's3
  TijdschriftThe Classical Review
  Volume69
  Nummer van het tijdschrift2
  Vroegere onlinedatum6-mrt-2019
  DOI's
  StatusPublished - okt-2019

  Citeer dit