Review van "Stanley W. Black (ed.), 'Europe's Economy Looks East: Implications for Germany and the European Union', Cambridge University Press, Cambridge, 1977.

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)654 - 656
Aantal pagina's3
TijdschriftEconomist-Netherlands
Volume146
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 1998

Citeer dit