Revitalizing Kuhn’s Philosophies of Science

OnderzoeksoutputAcademic

50 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)135-137
Aantal pagina's3
TijdschriftSociety and Politics
Volume10
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit