Revival van het Rijnlands model [Bespreking van het boek Herwaardering van de Rijnlandse principes. Over governance, overleg en engagement]

  OnderzoeksoutputProfessional

  Samenvatting

  Herwaardering van de Rijnlandse principes. Over governance, overleg en engagement, R. Goodijk
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)41 - 41
  TijdschriftBinnenlands Bestuur
  StatusPublished - 2009

  Citeer dit