Vertaalde titel van de bijdrageRibavirin in the treatment of hepatitis C
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1391
Aantal pagina's1
TijdschriftPharmaceutisch Weekblad
Volume139
Nummer van het tijdschrift42
StatusPublished - 15-okt.-2004

Citeer dit