Richard Holmes : A biographer-historian par excellence. Uncovering the roots and methodology of the modern field work of a romantic and humanistic biographer

Hans Renders, Binne de Haan

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  181 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)38-53
  Aantal pagina's16
  TijdschriftLes Grandes Figures historiques dans les lettres et les arts
  Volume2017
  Nummer van het tijdschrift6bis
  StatusPublished - dec.-2017

  Citeer dit