Richtlijn Rouw in de palliatieve fase

Hanneke Muthert, Maarten Eisma, Erik Olsman, Marie-Jose Gijsberts, Carine Kappeyne van de Copello, Corinne Stoop, Rinske Maaskant, Gerda Kort, J.L. van Nus, Hiske van Ravesteijn, Freek Rijvers, Guido Schurmann

Onderzoeksoutput: Protocol

Samenvatting

Jaarlijks overlijden ongeveer 152.000 mensen in Nederland. Daarvan is 70% aangekondigd: het overlijden vindt plaats na een ziektetraject, zoals kanker, hartfalen of dementie [PZNL 2019]. Jaarlijks krijgen dus veel mensen, zoals patiënten, naasten en zorgverleners, te maken met rouw. De richtlijn Rouw in de palliatieve fase (voortaan afgekort tot ‘richtlijn Rouw') ondersteunt zorgverleners die betrokken zijn bij de (na)zorg voor patiënten in de palliatieve fase en hun naasten. De Agendacommissie richtlijnen palliatieve zorg, die prioriteert welke richtlijnen herzien dienen te worden, besloot begin 2020 tot herziening van de richtlijn Rouw. Deze herziening past binnen de implementatie in de zorg van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland [2017], waarbij herzieningen plaatsvinden volgens de kwaliteitseisen voor richtlijnen (zie ook Werkwijze). In verband met inhoudelijke overlap en afstemming is ervoor gekozen om de palliatieve zorgrichtlijnen Rouw, Angst en Depressie gelijktijdig te herzien.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijIntegraal Kankercentrum Nederland
StatusPublished - 10-okt.-2022

Citeer dit