Rifampicin and moxifloxacin for tuberculous meningitis

Onno Akkerman*, Arianna Pranger, Richard van Altena, Tjip van der Werf, Jan-Willem Alffenaar

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)568-569
Aantal pagina's2
TijdschriftLancet Infectious Diseases
Volume13
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - jul.-2013

Citeer dit