Rifampicin treatment of persistently elevated benzodiazepine metabolites in a comatose patient

P. V. Nannan Panday*, P. Vischjager, M. G. G. Rodgers, J. M. Maurer, M. G. G. Sturkenboom, M. W. N. Nijsten

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

146 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1647-1648
Aantal pagina's2
TijdschriftIntensive Care Medicine
Volume35
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - sep.-2009

Citeer dit