Right dislocation as deletion

Mark de Vries, Dennis Ott

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  30 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)641-690
  Aantal pagina's49
  TijdschriftNatural language & linguistic theory
  Volume34
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 2016

  Citeer dit