Riluzole in patients with hereditary cerebellar ataxia

Rick Brandsma, Hubertus P. H. Kremer, Deborah A. Sival*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)788-788
Aantal pagina's1
TijdschriftLancet Neurology
Volume15
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - jul.-2016

Citeer dit