De fabriek herontdekt: het perspectief van gebruikers in het transformatieproces

Marline Wilders, Edoardo Mentegazzi

OnderzoeksoutputAcademic

Filter
Web publication/site

Zoekresultaten