Risicostudenten identificeren bij aanvang van de studie

L. Onderwater, B.A. Nijstad

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)5 - 11
TijdschriftOnderzoek van onderwijs
Volume42
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2013

Citeer dit