Risk factors for incomplete small-bowel capsule endoscopy: should capsule retention be considered independently? Response

Jessie Westerhof*, Rinse K. Weersma, Jan J. Koornstra

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)820-820
Aantal pagina's1
TijdschriftGastrointestinal endoscopy
Volume70
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - okt-2009

Citeer dit