Risk factors for massive haemoptysis (MH) after radiotherapy in NSCLC.

JA Langendijk, MKT Tjwa, JMA de Jong, GPM ten Velde, EFM Wouters

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)A712-A712
Aantal pagina's1
TijdschriftAmerican Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
Volume159
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - mrt-1999

Citeer dit