Risk Factors for Necrotizing Enterocolitis: A Prospective Multicenter Case-Control Study

Daniel J. C. Berkhout*, Patrick Klaassen, Hendrik J. Niemarkt, Willem P. de Boode, Veerle Cossey, Johannes B. van Goudoever, Christiaan V. Hulzebos, Peter Andriessen, Anton H. van Kaam, Boris W. Kramer, Richard A. van Lingen, Daniel C. Vijlbrief, Mirjam M. van Weissenbruch, Marc Benninga, Nanne K. H. de Boer, Tim G. J. de Meij

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutputpeer review

64 Citaten (Scopus)
244 Downloads (Pure)

Samenvatting

Background: The identification of independent clinical risk factors for necrotizing enterocolitis (NEC) may contribute to early selection of infants at risk, allowing for the development of targeted strategies aimed at the prevention of NEC. Objective: The objective of this study was to identify independent risk factors contributing to the development of NEC in a large multicenter cohort. Methods: This prospective cohort study was performed in 9 neonatal intensive care units. Infants born at a gestational age

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)277-284
Aantal pagina's8
TijdschriftNeonatology
Volume114
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2018

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Risk Factors for Necrotizing Enterocolitis: A Prospective Multicenter Case-Control Study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit