Risk management does (not) contribute to project success

K.F.C. de Bakker

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)1 - 6
  TijdschriftThe Risk Register
  Volume11
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 2009

  Citeer dit