Risk of bias in meta-analysis on erythropoietin-stimulating agents in heart failure Reply

P. van der Meer*, D. J. van Veldhuisen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1279-1279
Aantal pagina's1
TijdschriftHeart
Volume95
Nummer van het tijdschrift15
StatusPublished - aug-2009

Citeer dit