Risk of recurrence after transient inflammation-associated venous thromboembolism: similar to provoked, unprovoked or in-between?

Bibie Soerajja Bhoelan*, Jaime F. Borjas Howard, Ynse Ieuwe Gerardus Vladimir Tichelaar, Karina Meijer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)e343-e346
Aantal pagina's4
TijdschriftBritish Journal of Haematology
Volume190
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - 24-jun-2020

Citeer dit