Risk of severe hypernatremia depends on underlying cause in critically ill patients

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)213-213
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Critical Care
Volume28
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - apr-2013

Citeer dit