Risks of strict glycaemic control in diabetic nephropathy

Martin H. de Borst, Gerjan Navis*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)5-6
Aantal pagina's2
TijdschriftNature Reviews Nephrology
Volume11
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan-2015

Citeer dit