Ritual and authority in world politics

Jorg Kustermans, Ted Svensson, Julia Costa López, Tracey Blasenheim, Alvina Hoffmann

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  7 Citaten (Scopus)
  229 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Ritual and authority in world politics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Social Sciences

  Arts and Humanities

  Keyphrases