RNA silencing: From molecular studies to exploring clinical applications in heart failure

Daniela Schmitter

  Onderzoeksoutput

  1353 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In levende organismen bevatten genen informatie die kan leiden tot het vormen van eiwitten, die vervolgens de ontwikkeling of functie van het organisme reguleren. Ribonucleinezuur (RNA) speelt een sleutelrol in het vertalen van de informatie van een gen naar het vormen van een eiwit. “RNA silencing” refereert aan een natuurlijk mechanisme dat behouden is gebleven in alle levende organismen waarbij de genexpressie tot het vormen van eiwitten kan worden onderdrukt. MircoRNA’s zijn kleine stukjes RNA die zelf niet coderen voor een eiwit, maar die de vorming van eiwitten kunnen onderdrukken. Veranderde microRNA profielen zijn daarom tevens geassocieerd met ziekte processen.
  Het eerste deel van dit proefschrift behandelt de rol van “RNA-silencing” als een natuurlijk verdedigingsmechanisme tegen virussen in planden. In dit deel wordt onderzocht was de rol is van het onderdrukken van sleutel-enzymen die betrokken zijn bij dit proces. Het tweede deel van dit proefschrift is gewijd aan de mogelijke rol van microRNA’s als biomarkers in patiënten met hartfalen. Door het meten van de concentraties van microRNAs in het bloed van patiënten die zijn opgenomen met een episode van acuut hartfalen vonden we sterk afwijkende concentraties van een aantal microRNA’s. Deze afwijkingen waren groter naarmate de ernst van het hartfalen verder toenam. Om die reden concluderen we dat microRNA’s belangrijke informatie kunnen geven over de ziekte status van patiënten en kan clinici helpen bij de diagnose, prognose en behandeling van patiënten met hartfalen en andere ziekten.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Voors, Adriaan, Supervisor
  • van der Meer, Peter, Co-supervisor
  Datum van toekenning15-jun.-2016
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  StatusPublished - 2016

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'RNA silencing: From molecular studies to exploring clinical applications in heart failure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit