ROAD studie: vroegherkenning ADHD

C.A. Hartman* (Overig), Nanda Rommelse (Overig), Maurits Masselink (Overig), Janne Visser (Overig), Lisa H. P. Bos (Overig)

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputPopular

Samenvatting

Het ROAD onderzoek heeft als doel om vroege signalen van ADHD goed in kaart te brengen en te onderzoeken hoe aanleg en omgeving van invloed zijn op de ontwikkeling van ADHD symptomen. Als we op vroege leeftijd beter weten wat risicofactoren zijn voor het ontwikkelen van ADHD, dan kunnen we vervolgens bekijken of er behandelingen mogelijk zijn om de ernst van de symptomen en/of gevolgen ervan te verminderen of zelfs voorkomen.

Deze site kan gebruikt worden door ouders die meer informatie nodig hebben/willen over voregtijdige signalen van ADHD.

De site maakt deel uit van de resultaten van een ZonMW-subsidie.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieInternet
OutputmediaWeb
StatusPublished - 2020

Citeer dit