ROBUSTNESS AGAINST DEPENDENCE IN PERT - AN APPLICATION OF DUALITY AND DISTRIBUTIONS WITH KNOWN MARGINALS

WKK HANEVELD*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)153-182
Aantal pagina's30
TijdschriftMathematical programming study
Volume27
StatusPublished - apr-1986

Citeer dit