Roerende zaken als zekerheid: leven in de brouwerij!?

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)30 - 62
  Aantal pagina's33
  TijdschriftGroninger Opmerkingen en Mededelingen
  VolumeXIV
  StatusPublished - 1997

  Citeer dit