Role of the endothelin-1 gene locus for renal impairment in the general nondiabetic population

SJ Pinto-Sietsma, SM Herrmann, K Schmidt-Petersen, T Hiu, HL Hillege, WMT Janssen, D De Zeeuw, P De Jong, R Kreutz*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten