Role variations of performance measurement in Dutch local government

W.J. van Elsacker, H.J. ter Bogt, G.J. van Helden

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)51 - 72
TijdschriftIrish Accounting Review
Volume15
Nummer van het tijdschriftsummer
StatusPublished - 2008

Citeer dit