Roughness corrections to the Casimir force: The importance of local surface slope

P. J. van Zwol, G. Palasantzas*, J. Th. M. De Hosson

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
271 Downloads (Pure)

Zoekresultaten