Routine measurement of oesophageal temperature during cryoballoon pulmonary vein isolation

Hessel F. Groenveld*, B A Mulder, Y Blaauw

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  6 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)237-238
  Aantal pagina's2
  TijdschriftNetherlands Heart Hournal
  Volume29
  Vroegere onlinedatum18-feb-2021
  DOI's
  StatusPublished - apr-2021

  Citeer dit