Routine thrombolysis with intravenous tissue plasminogen activator in acute ischaemic stroke patients aged 80 years or older: a single centre experience

Maarten Uyttenboogaart*, Elisabeth M C Schrijvers, Patrick C Vroomen, Jacques De Keyser, Gert-Jan Luijckx

*Corresponding author voor dit werk

  Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

  24 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)577-579
  Aantal pagina's3
  TijdschriftAge and Ageing
  Volume36
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusPublished - sep.-2007

  Citeer dit