Routledge Handbook of Gender and Feminist Geographies. A.Datta, P.Hopkins, L.Johnston, E.Olson, J. M.Silva, eds., London and New York, 2020: Routledge. 543 pp. ISBN 978‐1‐138‐05768‐5

  OnderzoeksoutputAcademic

  37 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)109-110
  Aantal pagina's2
  TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
  Volume113
  Nummer van het tijdschrift1
  Vroegere onlinedatum27-okt.-2020
  DOI's
  StatusPublished - feb.-2022

  Citeer dit