Rowing together: Synchronisation vs. syncopation

Laura Cuijpers*, Frank Zaal, Ruud Hartigh, den, A Hoogerheide, Harjo Poel, de

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

55 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
TitelStudies in Perception & Action XV
RedacteurenLudger Van Dijk, Rob Withagen
UitgeverijIpskamp Printing
StatusPublished - 2019

Citeer dit