Rudolf A.A. Bosch, Stedelijke macht tussen overvloed en stagnatie. Stadsfinanciën, sociaal-politieke structuren en economie in het hertogdom Gelre, ca. 1350-1550 (Hilversum: Verloren, 2019)

  OnderzoeksoutputAcademic

  84 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)736-737
  Aantal pagina's2
  TijdschriftTijdschrift voor Geschiedenis
  Volume133
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - feb.-2021

  Citeer dit