Rugzakbeleid heeft levensloopperspectief leerlingen flink verbeterd

Roel Freriks*, Jochen Mierau

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

94 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)77-79
Aantal pagina's3
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
Volume105
Nummer van het tijdschrift4782
StatusPublished - 2020

Citeer dit