Ruimtelijk ontwerpers als bruggenbouwers in transformaties naar een duurzame leefomgeving: Buitenlandse casussen als spiegel voor een nieuwe Nederlandse ruimtelijke ordeningspraktijk (eindrapport NWO-VerDus SURF project)

OnderzoeksoutputProfessional

27 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijRUG - Faculty of Spatial Sciences
Aantal pagina's33
StatusPublished - okt.-2021

Citeer dit