Ruimtelijke kenmerken, geografische bereikbaarheid en reisgedrag

Taede Tillema, P. Jorritsma

OnderzoeksoutputProfessional

74 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
UitgeverijMinisterie Infrastructuur en milieu
Aantal pagina's35
StatusPublished - 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit