Rutten, A. (2018) De publieke man: Dr. P.H. Ritter Jr. als cultuurbemiddelaar in het interbellum

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)62-63
  Aantal pagina's2
  TijdschriftBoekman : tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid
  Volume31
  Nummer van het tijdschrift119
  StatusPublished - 2019

  Citeer dit