Ryle and Collingwood: Their Correspondence and its Philosophical Context

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)93-131
Aantal pagina's39
TijdschriftBritish Journal for the History of Philosophy
Volume14
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 1-feb-2006

Citeer dit