Safaitic Inscription C 4714 and the Old Arabic Names for the Planet Mars

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)11-19
Aantal pagina's9
TijdschriftWiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes
Volume108
StatusPublished - 2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit