Safe Motherhood: Severe maternal morbidity and mortality in eastern Ethiopia

  Onderzoeksoutput

  420 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Het doel van dit proefschrift was om de frequentie van en factoren geassocieerd met ernstige maternale morbiditeit en mortaliteit in Oost-Ethiopië te beoordelen. Het omvatte studies naar de toepasbaarheid van de WHO-criteria voor het identificeren van ernstige maternale morbiditeit en het suggereren van aanpassingen om deze in sub-Sahara Afrika te vergroten. Bovendien bevat het bevindingen over de prestaties van de aangepaste tool in het oosten van Ethiopië.
  Met de wereldwijde vermindering van het aantal maternale sterftes, is de behoefte aan onderzoek naar vrouwen met ernstige complicaties tijdens de zwangerschap en de bevalling toegenomen. Dergelijke studies leden aan het gebrek aan uniforme identificatiecriteria tot de publicatie van de WHO MNM-tool van 2009. Helaas waren deze criteria moeilijk te gebruiken in verschillende low-resource settings en ontstond de behoefte om de criteria aan de lokale context aan te passen. Uit een raadpleging van deskundigen op dit gebied is een nieuwe tool voorgesteld. Het aangepaste hulpmiddel functioneerde goed bij het identificeren van gevallen van ernstige morbiditeit en sterfgevallen in twee ziekenhuizen in Oost-Ethiopië. De tool ving ook een aanzienlijk aantal gevallen niet geïdentificeerd door de WHO-criteria. Bovendien was het aantal doodgeborenen en vroege neonatale sterftes hoog onder vrouwen in de WHO-groep. Dit houdt in dat strategieën voor het verbeteren van de gezondheid van moeders en kinderen de aangepaste criteria moeten gebruiken. Naast het bestuderen van de omvang van ernstige maternale morbiditeit en sterfgevallen, is het belangrijk om de zorg voor deze vrouwen grondig te evalueren, wil men een zinvolle verbetering van de kwaliteit van de zorg bereiken.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Scherjon, Sicco, Supervisor
  • Stekelenburg, Jelle, Supervisor
  • van Roosmalen, Jos J. M., Supervisor, Externe Persoon
  • van den Akker, T.H., Co-supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning24-jun.-2019
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-1777-6
  Elektronische ISBN's978-94-034-1776-9
  StatusPublished - 2019

  Citeer dit