SALINITY TOLERANCE OF BENTHIC ESTUARINE DIATOMS AS TESTED WITH A RAPID POLAROGRAPHIC MEASUREMENT OF PHOTOSYNTHESIS

W ADMIRAAL

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

53 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)11-18
Aantal pagina's8
TijdschriftMarine Biology
Volume39
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1977

Citeer dit