Samenleven in het Koninkrijk: living apart together? De toetreding van Bonaire, St. Eustatius en Saba tot het land Nederland vanuit rechtshistorisch perpectief

OnderzoeksoutputAcademic

95 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
TitelIn dienst van het recht
SubtitelOpstellen aangeboden aan prof. mr. J.G. Brouwer ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen (Brouwer bundel)
RedacteurenPeter A.J. van den Berg, Gelijn Molier
Plaats van productieDen Haag
UitgeverijBoom Juridische uitgevers
Pagina's199-211
Aantal pagina's13
ISBN van geprinte versie978-94-6290-389
StatusPublished - 12-jun-2017

Citeer dit