Samenvoeging Natura 2000-gebieden : juridische, bestuurlijke en ecologische (on)mogelijkheden, kansen en risico's

R. J. Bijlsma, Kees Bastmeijer, M. E. A. Broekmeyer, R. J. F. Butger, F. M. Fleurke, H. P. J. Huiskes, J. A. M. Janssen

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
UitgeverijAlterra
Aantal pagina's72
VolumeRapport 2348
StatusPublished - 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit