Samenwerken of samen concurreren. Woonservicegebieden in het perspectief van nieuw beleid

P.G.R. Hendrixen, G.R.W. de Kam, M. de Jongh

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)30-34
Aantal pagina's5
TijdschriftTijdschrift voor Volkshuisvesting
Volume2
Nummer van het tijdschrift13
StatusPublished - 2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit